Pomoc pri držaní hadíc na odsávanie výfukových plynov


Pomoc pri držaní hadíc na odsávanie výfukových plynov