OŠETRENIE TLAKOVÉHO VZDUCHU

Image

 


Náš sortiment zariadení na ošetrenie tlakového vzduchu pokrývajú výrobky talianskeho výrobcu O.M.I.. Jeho súčasťou sú okrem iného zariadenia  na úpravu tlakového vzduchu (filtre a filtračné vložky,  absorbčné a kondenzačné sušičky), ekologickú likvidáciu kondenzátu  (separátory kondenzátu),   cyklónové odlučovače kondenzátu a chladiče vzduchu .
Tento sortiment je doplnený užitočným príslušenstvom (napr. indikátormi, či odpúšťačmi kondenzátu).