EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA KONDENZÁTU

SEPARÁTORY KONDENZÁTU O.M.I.

separator


Prečo separovať olej od vody?  K úplnému vybaveniu systémov na tlakový vzduch patrí už štandardne okrem kompresora, tlakovej nádoby, sušičky, filtrov a odlučovačov kondenzátu tiež zariadenie na úpravu kondenzátu separátor voda-olej. Ak vypúšťate neupravený kondenzát do kanalizácie, povrchových vôd alebo len tak vylievate, vystavujete sa riziku vysokej pokuty, pretože naše zákony to zakazujú. Pokiaľ kondenzát zhromažďujete a nechávate odborne likvidovať, je to síce správny, ale pomerne drahý spôsob. Separátor je dobré používať aj pokiaľ máte vlastnú čističku odpadových vôd (hlavne biologickú), do ktorej nesmie pritekať väčšie množstvo minerálnych či iných olejov.