ÚPRAVA TLAKOVÉHO VZDUCHU

Podľa spôsobu  použitia je potrebné získávať vysušený, vyčistený alebo úplne sterilný vzduch. Pomocou výrobkov O.M.I. získate kvalitu stlačeného vzduchu, ktorého hodnoty znečistenia ležia pod hranicou merateľnosti.KONDENZAČNÉ SUŠIČKY O.M.I.

kondenzacne-susickyKondenzačná sušička

tlakového vzduchu je zariadenie, ktoré je plne automatické a teplota rosného bodu je regulovaná v rozmedzí od 0 - 100 % prietoku. Stlačený vzduch je vyrábaný z atmosférického vzduchu, ktorý obsahuje vlhkosť vo forme vodnej pary a rôzne iné mechanické a chemické častice. Vzdušná vlhkosť a nečistoty môžu nekontrolovane v rozvodoch stlačeného vzduchu kondenzovať. Tento kondenzát je agresívny a spôsobuje koróziu kovových častí rozvodov a mechanizmov, čo spôsobuje poruchy ich prevádzky a zvyšuje prevádzkové náklady.

Princíp práce kondenzačnej sušičky spočíva v ochladzovaní stlačeného vzduchu na teplotu +3 až + 5 °C . Ochladením se vylúči značná časť obsiahnutej vlhkosti zo vzduchu. Chladenie vzduchu zabezpečuje samostatný chladiaci kompresorový okruh, ktorý je naplnený ekologicky nezávadným chladivom. Zariadenie pracuje plne automaticky a nevyžaduje náročnú údržbu.

 

 

 

ADSORBČNÉ SUŠIČKY O.M.I.

adsorbcne-susicky

Adsorbčná sušička firmy O.M.I. je zariadenie pre odstránenie vody a vodných pár zo stlačeného vzduchu. Táto voda, ktorá vzniká kondenzáciou, narušuje koróziou kovové časti rozvodov vzduchu a zariadenia pre dalšiu úpravu vzduchu ( filtre a pod.). Ďalej je vážnou prekážkou dosiahnutie vysokej kvality stlačeného vzduchu pre jeho dalšie využitie. Pre dokonalé odstránenie vody používame adsorpčné sušičky, schopné dosiahnuť rosný bod -40°C.

Princíp činnosti :

Celý sušiaci systém pracuje plne automaticky a nepretržite. Predfiltrovaný stlačený vzduch prúdi ventilom zo spodnej časti sušiacej nádoby až po jej hornú čast. Pritom prechádza vrstvou hydroskopického sušidla. Vlhkosť je behom priechodu vzduchu týmto sušidlom adsorbovaná na požadovanú hodnotu rosného bodu. Vzduch je potom dopravený k miestu použitia cez spätný ventil na výstupe zo sušiča. Pre zaistenie kontinuálneho procesu vždy jedna nádoba adsorbuje vlhkosť, zaťiaľ čo v druhej prebieha regenerácia pomocou malého prúdu už suchého vzduchu, ktorý expanduje na atmosferický tlak. Tento veľmi suchý vzduch odoberá vodné pary zo sušidla. Na konci každého cyklu dochádza k vyrovnaniu tlakov a prepnutiu po pevne nastavenom čase. Sušička má nastaviteľný systém regulácie regeneračného vzduchu v závislosti na momentálnom prietoku vzduchu od 7% - 15%.

 

 

 

FILTRE A FILTRAČNÉ VLOŽKY

filtreFiltre slúžia na separáciu mechanických nečistôt oleja a vody zo stlačeného vzduchu na požadovanú úroveň.

Filtre O.M.I. pre filtrovanie stlačeného vzduchu zaručujú vysokú filtračnú kapacitu s dlhou životnosťou a podstatne znižujú spotrebu energie. V konečnom dôsledku to znamená rýchlejšiu finančnú návratnosť prvotnej investície. S filtrami O.M.I. je možné odfiltrovať kvapalinu, ako voda a olej, prach, plyny a aerosóly až po prípravu vzduchu na dýchanie.